Aktier består af en række karakteristika og egenskaber, også kaldet faktorer. Dette indlæg zoomer ind på aktier fra virksomheder, der er karakteriseret ved, at de betaler et højt udbytte. Kort sagt, så handler faktor investering om investering i værdipapirer med en bestemt karakteristika eller egenskab, som har leveret et væsentligt bedre risikojusteret afkast over tid [...]
To access this post, you must purchase a membership.